บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT OUTSOURCING SERVICE)

  • บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ออฟฟิศ
  • บริการดูแลระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์เครือข่าย ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
  • บริการดูแลจัดการและสำรองข้อมูลใน Server ตามนโยบายของบริษัทลูกค้า
  • บริการดูแลระบบ Anti-Virus ในระบบเครือข่ายฯหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
  • บริการดูแลและแก้ไขพร้อมติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะด้านต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

บริการระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (NETWORK WiFi)

  • บริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบ Internet WiFi สำหรับงานโรงแรม อพาร์ทเม้นต์ หอพัก
  • บริการรับเหมางาน ติดตั้งระบบ LAN, Fiber Optic และ WiFi
  • ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

บริการด้านเว็บไซต์ (WEB SITE SERVICE)

  • บริการสร้างเว็บไซต์และออกแบบ
  • บริการเช่าพื้นที่บริการ โดเมน